<div align="center"> <h1>Nemeton. Druidyzm dawniej i dzisiaj</h1> <h3>Strona z materia&amp;amp;amp;amp;amp;sup3;ami dotycz&amp;amp;amp;amp;amp;plusmn;cymi druidyzmu dawnego i dzisiejszego.</h3> <p>druid, druidzi, druidyzm, druidry, poga&amp;amp;amp;amp;amp;ntilde;stwo, neopoga&amp;amp;amp;amp;amp;ntilde;stwo, OBOD, Celtowie, nemeton</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://poland.druidry.org/index.html" rel="nofollow">http://poland.druidry.org/index.html</a></p> </div>